סרטון תדמית לעמותת אלי״ע 

פרוייקט גמר, 2018

© 2020 by Natasha Kraskin